top of page
Image by Gabriel Rodrigues

Trainingen

Onze trainingen gaan elke week door op woens- en zaterdag. Na een korte stevige opwarming, voorzien van de nodige stretching starten we met onze leskern. Wij werken in thema's (voor de basisgroepen). Gedurende 3 tot 4 weken bouwen wij op van een basis gymnastische beweging naar de hoogst mogelijke eindvorm. vb; van voorwaarste rol tot salto (en/of dubbel salto), van handenstand tot overslag (in combinatie met voorwaartse salto), van brug tot flik (flikkenreeks),... .

Kleuter

vanaf 4 jaar

De kleuters leren op een speelse ongedwongen manier de ruwvorm van verschillende turnbewegingen; voorwaartse en achterwaartse rol, rad, handenstand, basis trampoline-sprongen,... . Onze kleuters maken kennis met gymnastiek door gebruik van bewegingsverhaaltjes en mini-circuits waar hun lichaamsbesef wordt geprikkeld.

Basis 1

1ste & 2de leerjaar

In deze groep tracht men de turnbasis zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Er is geen sprake meer van bewegingsverhaaltjes, hier primeert turnen.

Alle basisgroepen mogen komen trainen op woensdag en zaterdag. Tweemaal per weken komen turnen is geen vereiste, maar wel wenselijk. Basisturnen vraagt nu eenmaal meer herhaling.

Basis 2

3de & 4de leerjaar

De basis 2-groep gaat dieper in op afwerking. Er wordt tevens toegewerkt naar moeilijkere gymnastische bewegingen. Binnen deze groep is 'differentiatie' troef. De gymnasten worden vaak ingedeeld naar kunde/vaardigheden. Dit wil echter niet zeggen dat uw zoon/dochter niet meer met hun vriend/vriendinnetje kan trainen. Enkel voor een bepaald lesdeel kan het zijn dat uw zoon/dochter les krijgt van een andere lesgever.

Basis 3

5de & 6de leerjaar + 1ste middelbaar

Eens je in basisgroep 3 komt, gaan we er van uit dat verschillende basiselementen van het turnen gekend zijn. Er wordt gewerkt naar (basis)reeksen op onze airtracks met een eindelement in de valput. Alsook sprongreeksen in de maxi- en (dubbel) mini-trampoline.

Dit wil echter niet zeggen dat een beginnende gymnast, die geen basisturnen onder de knie heeft, niet welkom is. We trachten iedereen een oefening op maat te geven.


Je bent nooit te oud om te leren turnen.

Basis 4

+12 jaar

De groep met onze oudste (qua leeftijd) leden. We bouwen verder aan salto- flik- en temp-reeksen.
Veel gymnasten van deze groep trachten de aangeleerde uitgebreide en moeilijkere reeksen verder af te werken. Kortom zelfs 'The Oldies' van de groep worden voldoende uitgedaagd.

bottom of page